Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2017-06-20 12:37:44
Zmodyfikowano: 2017-06-20 12:37:44
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt III Nsm 267/17
 
Ogłoszenie
Ząbkowice Śl., dnia 16.06.2017 r.
 
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie  Ewy Tomaszewskiej
Pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
Do zastępowania w postępowaniu sądowym uczestnika postępowania Haithama Mohamed Hussein Hassanin
W sprawie z urzędu  przy udziale Roksany Walczak, Leyli Mohamed Hussein Hassanin, Haithama Mohamed Hussein Hassanin
o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
Dodano: 2017-06-20 13:38:15
Zmodyfikowano: 2017-06-20 13:38:15
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygn. akt I C 170/16

POSTANOWIENIE
Dnia 26 maja 2017 r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział I Cywilny
w składzie następującym :
Przewodniczący : SSR Aneta Gawron
po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Gminy Wrocław
przeciwko Piotrowi Foltyniewiczowi
o zapłatę kwoty 151,50 zł

postanawia
I. podjąć zawieszone postępowanie,
II. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Piotra Foltyniewicza  kuratora w osobie adw. Ewy Piątek
III. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miasta w Ziębicach  oraz na stronie internetowej Sądu przez okres 30 dni
Dodano: 2017-06-13 12:30:46
Zmodyfikowano: 2017-06-13 12:30:46
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Co 305/17
  P O S T A N O W I E N I E

                                                                                                 Dnia 12 czerwca 2017r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w osobie starszego referendarza sądowego Agnieszki Bogusz-Golanowskiej
po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2017r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie
przeciwko dłużnikowi Riyad Faouri
na skutek wniosku wierzyciela
o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane
p o s t a n a w i a:
I. na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Riyada Faouri, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałego ul. Sienkiewicza 1c, 57-200 Ząbkowice Śl., kuratora w osobie radcy prawnego Pawła Sobieralskiego, Kancelaria Radcy Prawnego, Rynek 40, 57-200 Ząbkowice Śląskie, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryka Kupisa w sprawie KM 1779/15;
II. dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu i w lokalu Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono
Dodano: 2017-06-13 12:48:00
Zmodyfikowano: 2017-06-13 12:48:00
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Co 275/17
P O S T A N O W I E N I E

Dnia 12 czerwca 2017r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w osobie starszego referendarza sądowego Agnieszki Bogusz-Golanowskiej
po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2017r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Alektum Sp. z o.o. we Wrocławiu
przeciwko dłużnikom Beacie Wójcik, Arturowi Wójcikowi
na skutek wniosku wierzyciela
o ustanowienie kuratora dla dłużników, których miejsce pobytu nie jest znane
p o s t a n a w i a:
I. na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużników Beaty Wójcik i Artura Wójcika, których miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałych Tarnów nr 23, 57-200 Ząbkowice Śl., kuratora w osobie radcy prawnego Pawła Sobieralskiego, Kancelaria Radcy Prawnego, Rynek 40, 57-200 Ząbkowice Śląskie, celem reprezentowania dłużników w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Marka Kupścia w sprawie KM 327/16;
II. dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu i w lokalu Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono.
Dodano: 2017-06-09 14:14:13
Zmodyfikowano: 2017-06-09 14:14:13
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt III RC 42/17
                                                                                                
Ogłoszenie
  Ząbkowice Śl., dnia 09.06.2017 r.
 
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Zofii Wajda
Pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
Do zastępowania w postępowaniu sądowym pozwanej Jolanty Agnieszki Kwit
Ostatnio zamieszkałej: Stolec 103
W sprawie z powództwa Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl. działającego w imieniu małoletniej Julii Kwit
przeciwko Jolancie Kwit
o alimenty

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
Dodano: 2017-06-01 13:59:38
Zmodyfikowano: 2017-06-01 14:01:51
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Co 241/17
 
                                                         P O S T A N O W I E N I E
                                                                                             Dnia 01 czerwca 2017r.
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w następującym składzie:
Przewodniczący: SSR Olga Goszka
po rozpoznaniu w dniu 01 czerwca 2017r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku wierzycieli Daniela Halka i Adriana Halka
przy udziale dłużnika Bogusława Dariusza Halka
o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane
                                                            p o s t a n a w i a:
I. na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Bogusława Dariusza Halka, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałego we Wrocławiu przy ulicy Rydygiera 29/23, kuratora w osobie adwokat Bożeny Nowak – Zaguła, Kancelaria Adwokacka, pl. Wolności 11/500, 50-071 Wrocław, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryka Kupisa w sprawie KMP 22/16;
II. dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu i lokalu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono.
Wyniki: 1 - 6 z 49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.