Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 
Ochrona Danych Osobowych
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2019-01-14 13:52:07
Zmodyfikowano: 2019-01-14 13:52:07
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygn. akt I Ns 310/18

POSTANOWIENIE
Dnia 11 stycznia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział I Cywilny
w składzie następującym :
Przewodniczący : SSR Aneta Kaliszewska  
po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2019 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Gminy Ząbkowice Śląskie
przy udziale Agnieszki Adamskiej, Adama Adamskiego, Aleksandry Adamskiej, Angeliki Adamskiej i Arkadiusza Adamskiego
o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Adamskim
postanawia
I. ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników 
- Adama Adamskiego,
- Angeliki Adamskiej,
- Arkadiusza Adamskiego
kuratora w osobie r.pr. Pawła Sobieralskiego
II. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miasta w Ząbkowicach Śląskich oraz na stronie internetowej Sądu przez okres 30 dni,
Dodano: 2019-01-10 13:15:31
Zmodyfikowano: 2019-01-10 13:15:31
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 442/18
 
OGŁOSZENIE
 Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny informuje  o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Andrzeju Żaba zmarłym 5 sierpnia 2018r w Przyłęku  i tam ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w  Przyłęku.
Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza
Dodano: 2019-01-04 08:13:28
Zmodyfikowano: 2019-01-04 08:13:28
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygn. akt I C 1044/18
 
 POSTANOWIENIE

 
 Dnia  31 grudnia 2018r

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział I Cywilny
w następującym składzie:
Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska
po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2018r w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Gminy Ząbkowice Śląskie reprezentowanej przez zakład Gospodarki Komunalnej sp. zo.o w Ząbkowicach Śląskich
przeciwko Wioletcie Janeczko
o opróżnienie lokalu mieszkalnego
postanawia:  

I. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Wiolety Janeczko kuratora w osobie  adwokata Tobiasza Słodzińskiego Kancelaria Adwokacka  Ząbkowice Śląskie ul. Kościuszki 7/1  celem reprezentowania interesów pozwanej w postępowaniu o zapłatę w sprawie sygn. akt  I C 1044/18
II. orzeczenie staje  się skuteczne po upływie 14 dni od dnia wywieszenia  obwieszczenia w budynku Sądu;
 
Dodano: 2018-12-07 13:25:26
Zmodyfikowano: 2018-12-07 13:25:26
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 353/18
OGŁOSZENIE
„W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl. I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 353/18 toczy się postępowanie z wniosku Jacka Wiland o stwierdzenie nabycia spadku po Leonie Wieland zmarłym dnia 21.03.1996r. w Ziębicach.
 Sąd wzywa wszystkich spadkobierców aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. „
Dodano: 2018-12-07 13:29:40
Zmodyfikowano: 2018-12-07 13:29:40
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 250/18
 
 OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl. I Wydział Cywilny pod sygnatura I Ns 250/18 toczy się postępowanie z wniosku  Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Zamkowa 2B w Ziębicach  o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Głowackim s. Kazimierza i Marianny zm. 4 lipca 2006r. Kłodzku   ostatnio zamieszkałym w Ziębicach.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców po Tadeuszu Głowackim, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Dodano: 2018-12-06 14:45:34
Zmodyfikowano: 2018-12-06 14:45:34
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
ZARZĄDZENIE NR A-0202-22/18
Prezes Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.
z dnia 27 listopada 2018 r.
w porozumieniu z Dyrektorem Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.
w sprawie ustalenia godzin urzędowania w dniu 31.12.2018 r.

Na podstawie art. 22 S 1 pkt la i art. 3 la S lpkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 — tj. z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
Ustala się godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. oraz godziny przyjęć interesantów w dniu 31 grudnia 2018 r. od godz. 07:30 do 15:30.
Wyniki: 1 - 6 z 33
1
2
3
4
5
6
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.