Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2017-08-10 10:17:23
Zmodyfikowano: 2017-08-10 10:17:23
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt III RNs 62/17

Ogłoszenie
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Ewy Tomaszewskiej
Pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
Do zastępowania w postępowaniu sądowym Marcina Jana Kwaśniewskiego ostatnio zam. ul.Słowackiego 1/1, 57-220 ZIĘBICE
W sprawie o ustanowienie kurateli dla osoby nieobecnej sygn. akt III RNs 62/17.

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
Dodano: 2017-08-03 10:39:47
Zmodyfikowano: 2017-08-03 10:39:47
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt III RC 69/17
 
                                                               Ogłoszenie
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Zofii Wajda
Pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
Do zastępowania w postępowaniu sądowym pozwanego Jarosława Smętek
Ostatnio zamieszkałego : Złoty Stok ul. Wolności 11/5
W sprawie z powództwa małoletniej Kamili Smętek reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawowa Barbarę Smętek
przeciwko Jarosławowi Smętek
o alimenty
 
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
Dodano: 2017-08-01 09:22:15
Zmodyfikowano: 2017-08-01 09:22:15
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I C 957/16
P O S T A N O W I E N I E
Dnia 27 lipca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Aneta Gawron
po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa KGPN Spółka z o.o. w Warszawie
przeciwko Robertowi Skibie
o zapłatę 557,46 zł

p o s t a n a w i a:
I. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Roberta Skiby kuratora
w osobie radcy prawnego Mariusza Jagiełło;
II. dokonać publicznego ogłoszenia w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy
w Ząbkowicach Śląskich oraz na stronie internetowej Sądu o ustanowieniu kuratora
z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono.
Dodano: 2017-08-01 13:03:55
Zmodyfikowano: 2017-08-01 13:03:55
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt III RC 76/17                                        
 
                                                                Ogłoszenie
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie  Ewy Tomaszewskiej
pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
do zastępowania w postępowaniu sądowym Anetę Ciszkowską
ostatnio zamieszkałej ul. Porajów 6/51: 03-188  Warszawa
w sprawie o alimenty

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
Dodano: 2017-07-26 12:31:21
Zmodyfikowano: 2017-07-26 12:31:21
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 256/17
   
                                                               OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl. I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 256/17 toczy się postępowanie z wniosku Michała Prokopowicz- o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Prokopowicz, zmarłej d. 05 lipca 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich, ostatnio zamieszkałej w Ząbkowicach Śląskich.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
 
Dodano: 2017-07-26 13:44:02
Zmodyfikowano: 2017-07-26 13:44:02
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 320/17
 
      
                                                            OGŁOSZENIE
   
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny zawiadamia, że w dniu 14.07.2017r. wydał postanowienie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Jerzym Franczaku zmarłym dnia 10.06.2009r. w Cardiff, ostatnio stale zamieszkałym w Cardiff.
Sąd poucza, że ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód inwentarza przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Wyniki: 1 - 6 z 45
1
2
3
4
5
6
7
8
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.