Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2017-10-13 13:09:35
Zmodyfikowano: 2017-10-13 13:09:35
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt III RC 106/17
  
                                                       Ogłoszenie
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Ludmiły Borczyk
Pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
Do zastępowania w postępowaniu sądowym Grzegorza Krzysztofa
Ostatnio zamieszkałego ul. Zimowa 30/5 : Srebrna Góra
W sprawie z powództwa małoletnich powodów Łukasza Krzysztofa i Jakuba Krzysztofka reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową Renatę Krzysztofka   o podwyższenie alimentów

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
Dodano: 2017-10-12 12:32:16
Zmodyfikowano: 2017-10-12 12:32:16
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt III RC 118/17

Ogłoszenie
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Zofii Wajda
Pracownika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
Do zastępowania w postępowaniu sądowym przeciwko  Stanisławowi   Tomaśko
Ostatnio zamieszkałego  ul. Ikara 2: Częstochowa
W sprawie z powództwa małoletniej Nikoli Tomaśko reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową Wandę Nazim   o podwyższenie alimentów

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
Dodano: 2017-10-11 13:27:44
Zmodyfikowano: 2017-10-11 13:27:44
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Co 729/17
P O S T A N O W I E N I E
Dnia 09 października 2017r.
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w osobie starszego referendarza sądowego Agnieszki Bogusz-Golanowskiej
po rozpoznaniu w dniu 09 października 2017r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
w sprawie egzekucyjnej z wniosku Anny Młotek działającej jako przedstawiciel ustawowy alimentowanych Faridy Faouri i Sary Faouri  KMP 67/10
przeciwko dłużnikowi Riyad Faouri
na skutek wniosku Anny Młotek
o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane
p o s t a n a w i a:
I. na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Riyada Faouri, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałego ul. Sienkiewicza 1c, 57-200 Ząbkowice Śl., kuratora w osobie radcy prawnego Pawła Sobieralskiego, Kancelaria Radcy Prawnego, Rynek 40, 57-200 Ząbkowice Śląskie, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Henryka Kupisa w sprawie KMP 67/10;
II. dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu i w lokalu Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono.
Dodano: 2017-10-11 13:33:10
Zmodyfikowano: 2017-10-11 13:33:10
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Co 619/17
P O S T A N O W I E N I E
Dnia 10 października 2017r.
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w osobie referendarza sądowego Agnieszki Bogusz-Golanowskiej
po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Banku Zachodniego WBK S.A. we Wrocławiu
przeciwko dłużnikowi Marzenie Ratajczak  
na skutek wniosku wierzyciela
o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane
p o s t a n a w i a:
I. na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Marzeny Ratajczak, której miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałej w miejscowości Puck przy ulicy Ludwika Waryńskiego nr 2/1, kod 84-100, kuratora w osobie radcy prawnego Agnieszki Jurek, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Spokojna 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Marka Kupścia w sprawie KM 1056/06;
II. dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu i w lokalu Urzędu Miejskiego w Pucku o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono.
Dodano: 2017-10-06 13:31:54
Zmodyfikowano: 2017-10-06 13:31:54
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 325/17
P O S T A N O W I E N I E
Dnia 3 października 2017 r.
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Robert Ronge
po rozpoznaniu w dniu 3 października 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Anny Morelowskiej
przy udziale Małgorzaty Abgarowicz, Stanisława Niegowskiego, Bogdana Niegowskiego, Zbigniewa Bukowskiego, Kamili Bukowskiej, Tomasza Bukowskiego, Marcina Niegowskiego, Dawida Niegowskiego, Marii Salachna, Agnieszki Sokołowskiej, Marty Salachna-Strączek i Pawła Salachna
o stwierdzenie nabycia spadku po Karolinie Salachnie
p o s t a n a w i a:
I. ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania Marcina Niegowskiego oraz Dawida Niegowskiego kuratora w osobie adw. Tatiany Gnat-Pigan;
II. dokonać publicznego ogłoszenia w budynku sądowym, lokalu Urzędu Gminy Wrocław-Krzyki we Wrocławiu oraz na stronie internetowej Sądu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono na okres 14 dni.
Dodano: 2017-09-21 13:12:53
Zmodyfikowano: 2017-09-21 13:12:53
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Międzynarodowy Dzień Mediacji 2017 rok
       W związku z obchodami w dniu 19 października 2017r. Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz w dniach 16-20 października 2017r. Tygodnia Mediacji Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich włącza się do działań na rzecz promocji mediacji poprzez zorganizowanie spotkania mającego na celu  rozpropagowanie wśród lokalnej społeczności idei mediacji. W/w spotkanie odbędzie się w dniu 16 października 2017r. w godz. 10.00-13.00 w bibliotece tut. Sądu. ( I piętro )
      Dodatkowo informujemy, iż od miesiąca listopada 2017r.  w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl. będzie zorganizowany stały dyżur mediatora w każdy 2 czwartek miesiąca w godz. od 10.00 do 13.00.
Terminy stałego dyżuru mediatora w roku 2017r.:  
- 09 listopada 2017r.
 - 14 grudnia 2017r.
Wyniki: 1 - 6 z 50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.