Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Informacje -› Elektroniczne postępowanie upominawcze
Strona główna
 
Aktualności
 
Ogłoszenia Wydziałowe
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Obwieszczenia komornicze
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 
Ochrona Danych Osobowych
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym - Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
 
Rada Ławnicza
 
Kwartalnik naukowy Ministerstwa Sprawiedliwości "Nieruchomości@"
 

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Dodano: 2012-10-26 11:40:20
Zmodyfikowano: 2012-10-26 12:49:53
Opublikował: Norbert Szandrowski
Przez: Norbert Szandrowski
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 14802
ilustracja
E-sąd wydaje nakazy zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Pozostałe sądy wydają nakazy w zwykłym (papierowym) postępowaniu upominawczym.
Strona dochodząca roszczenia zawsze kontaktuje się z sądem poprzez Internet. Pozwany może korzystać z Internetu, jednak dopóki nie wniesie pisma drogą elektroniczną może składać pisma papierowe poprzez tradycyjną pocztę. Sąd doręcza pozwanemu pisma w postaci papierowej, dopóki pozwany nie wniesie do sądu pisma w tym postępowaniu poprzez Internet.
Pozwany dysponuje prostym środkiem prawnym (sprzeciwem) służącym podważeniu skuteczności wydanego nakazu zapłaty. Po wniesieniu sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc i sprawa jest rozpoznawana w dalszym ciągu. E-sąd przekazuje sprawę do sądu, w okręgu którego pozwany ma miejsce zamieszkania.
 
Sprawy rozpoznaje jeden dla całego kraju sąd (tzw. e-sąd): Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny
tel.: 81 535 07 46,
e-mail:
Internetowy portal dostępowy:
www.e-sad.gov.pl
 
Nakaz zapłaty doręczony pozwanemu w postaci papierowej zaopatrzony jest w specjalny kod . Wpisanie kodu w Internetowym portalu dostępowym umozliwia dotarcie do elektronicznej postaci nakazu.
 
W sytuacji otrzymania nakazu zapłaty, po rozważeniu sprawy według swojej oceny i uznania, należy zachować się w jeden ze wskazanych sposobów:
  1. Zapłacić powodowi kwotę wskazaną w nakazie zapłaty - sprawa zakończy się, a w razie gdyby powód wystąpił ponownie z takim samym żądaniem należy powołać się przed sądem na fakt uiszczenia zapłaty zgodnie z nakazem zapłaty.
  2. Złożyć do e-sądu w ciągu 2 tygodni sprzeciw - wtedy nakaz zapłaty utraci moc i nie będzie wywoływał skutków prawnych. Sprawa zostanie przekazana z e-sądu do sądu, w którego okręgupozwany ma miejsce zamieszkania i będzie rozpoznawana w innym postępowaniu. Sprzeciwu nie trzeba ani uzasadniać, ani załączać do niego dowodów. Wystarczy oznaczyć nakaz zapłaty, od którego wnosi się sprzeciw i jednoznacznie wyrazić swoją wolę podważenia skuteczności nakazu, np. formułując zdanie "wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w dniu ... (sygn. akt ...)." W sprzeciwie należy jednak przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór (np. sprawdzenie przez sąd wartości przedmiotu sporu, umówienie się stron co do sądu właściwego miejscowo, zapis na sad polubowny). Sprzeciw można wnieść drogą tradycyjną (np. najczęściej poprzez zwykłą pocztę) lub elektronicznie za pomocą Internetowego portalu dostępowego EPU (www.e-sad.gov.pl).
W przypadku niepodjęcia żadnej czynności -   nakaz zapłaty uprawomocni się po 2 tygodniach od daty doręczenia. Sąd nada nakazowi z urzędu klauzulęwykonalności, a powód prawdopodobnie złoży do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.
W przypadku jeśli bez swojej winy nie złożono w ciągu 2 tygodni sprzeciwu, pomimo takiego zamiaru - należy złożyć do e-sądu w ciągu tygodnia od ustania przyczyny uchybienia terminowi wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu, uprawdopodobniając okoliczności uzasadniające wniosek. jednoczesnie z wnioskiem koniecznie należy złożyć sprzeciw.
 
 
Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Osoba, która wytworzyła informację
Norbert Szandrowski

Data wytworzenia informacji
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.